Home » ตัวอย่าง SDS เอกสารแสดงข้อมูลสารเคมีที่ดี เป็นอย่างไร?

ตัวอย่าง SDS เอกสารแสดงข้อมูลสารเคมีที่ดี เป็นอย่างไร?

by April Craig
14 views
1.ตัวอย่าง SDS เอกสารแสดงข้อมูลสารเคมีที่ดี เป็นอย่างไร?

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS : Safety Data Sheet) เป็นเอกสารข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี อันตราย การจัดการอย่างปลอดภัย และแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้คุณรู้จักกับ SDS กันมากขึ้น

1. Identification

Isopropyl Alcohol (IPA)

 • รหัสสินค้า : IPA2024
 • การใช้งาน : ตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และในการใช้งานทางเภสัชกรรม
 • รายละเอียดซัพพลายเออร์ : Global Chemicals Ltd. 123 Industrial Way Anytown, Country อีเมล์ : [email protected]

2. Hazard(s) Identification

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนและเวียนศีรษะได้

 • Signal Word : Danger
 • ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H225-H319-H336
 • ข้อความแสดงข้อควรระวัง : P210 P261 P305+P351+P338

3. Composition/Information on Ingredients

 • ส่วนผสมของไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 70% และน้ำกลั่น 30%
 • หมายเลข CAS สำหรับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 67-63-0
 • หมายเลขอีซี 200-661-7

2.Fire-Fighting Measures

4. First-Aid Measures

 • การสูดดม: รีบออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากยังมีอาการอยู่ ควรไปพบแพทย์
 • การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ให้ขอคำแนะนำ/การรักษาจากแพทย์
 • การปนเปื้อนในดวงตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวัง ควรล้างประมาณ 5-10 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามี หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์

5. Fire-Fighting Measures

ใช้โฟมดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ ผงดับเพลิงแบบแห้ง หรือหมอกไอน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำฉีดโดยตรงจุดไฟ

 • อันตรายเฉพาะ : เป็นของเหลวที่ติดไฟได้ สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ
 • มาตรการป้องกันสำหรับนักผจญเพลิง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6. Accidental Release Measures

แยกพื้นที่ หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ใช้เครื่องมือป้องกันประกายไฟ ดูดซับสารที่หกด้วยวัสดุเฉื่อยแล้วใส่ลงในถังขยะเคมี

7. Handling and Storage

 • การจัดการ : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยและสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ควรใช้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • การเก็บรักษา : เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

8. Exposure Controls/Personal Protection

 • การควบคุมทางวิศวกรรม : ใช้อุปกรณ์ระบายอากาศที่ป้องกันการระเบิด
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) : แว่นตานิรภัย ถุงมือ ชุดป้องกัน

9. Physical and Chemical Properties

 • ประเภท : ของเหลว
 • สี : ไม่มีสี
 • กลิ่น : ลักษณะเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์
 • จุดเดือด : 82.6°C (180.7°F)
 • ความสามารถในการละลายน้ำ : ได้

10. Stability and Reactivity

มีความคงตัวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม เข้ากันไม่ได้กับตัวออกซิไดซ์ กรด ด่าง

11. Toxicological Information

 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน: Oral rat LD50 : 5045 มก./กก. (แสดงความเป็นพิษปานกลาง)
 • การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
 • ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคือง : ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

3.Ecological Informationความเป็นพิษต่อปลา

12. Ecological Information

 • ความเป็นพิษต่อปลา: LC50 – 96 ชั่วโมง : 12800 mg/L สำหรับเรนโบว์เทราท์ (แสดงความเป็นพิษต่ำต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ)
 • การคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย : ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย

13. Disposal Considerations

กำจัดทิ้งตามข้อบังคับของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ ห้ามทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมหรือในท่อระบายน้ำ

14. Transport Information

 • UN Number : 1219
 • ประเภทอันตรายในการขนส่ง : 3 (ของเหลวไวไฟ)
 • กลุ่มการบรรจุ : II

15. Regulatory Information

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการรายงานโดย United States Environmental Protection Agency (EPA) และแสดงอยู่ในรายการสินค้าคงคลัง TSCA

16. Other Information

 • วันที่แก้ไข : 1 มกราคม 2024
 • เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูล : MSDS จากผู้ผลิต TOXNET
 • ข้อมูลการเตรียมการ : จัดทำโดยแผนกอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัท Global Chemicals Ltd.

เรื่องที่เกี่ยงข้อง

CONCEPTOCOMUNICACION

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ที่ครอบคลุมทุกระดับความรู้

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Conceptocomunication