Home » ขั้นตอนการ Logout – Tagout (LOTO) เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ขั้นตอนการ Logout – Tagout (LOTO) เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

by April Craig
39 views
1.ขั้นตอนการLOTOเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

การล็อคเอาท์และแท็กเอาท์ (LOTO) หรือที่เรียกว่า ขั้นตอน LOTO เป็นขั้นตอนที่สำคัญในด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เป็นอันตรายได้รับการปิดใช้อย่างถูกต้องและไม่สามารถเริ่มงานใหม่ได้ก่อนที่งานบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมจะเสร็จสิ้น

ขั้นตอน LOTO ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Logout และ Tagout ทั้ง 2 ส่วนนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การตัดแยกพลังงานเป็นไปอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการทำ Logout – Tagout อย่างปลอดภัยมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ

ในขั้นตอนนี้ พนักงานที่ได้รับอนุญาตควรตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือกระบวนการที่จะทำการตัดระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งพลังงานที่เป็นอันตรายได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องและตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 การแจ้งเตือน

ทุกคนที่เกี่ยวข้องควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดระบบ การสื่อสารควรสอดคล้องกับรายละเอียดเช่น อุปกรณ์ที่จะทำการล็อค เหตุผลในการล็อค กรอบเวลาของการปิดระบบ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการปิดระบบ และคนที่ต้องติดต่อเพื่อขอคำชี้แจงและคำถามเกี่ยวกับสถานะของการปิดระบบ

ขั้นตอนที่ 3 การปิดระบบ

2. เริ่มต้นการปิดระบบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือสถานที่ทำงาน

หลังจากการเตรียมการ เริ่มต้นการปิดระบบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือสถานที่ทำงาน ปิดส่วนควบคุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่ทำงานอยู่ทั้งหมดของอุปกรณ์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิงแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 การแยก

การลดพลังงาน คือ การถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งพลังงานที่เชื่อมต่ออยู่ อุปกรณ์บางอย่างอาจจำเป็นต้องปิดเครื่องโดยการปิดไฟจากเบรกเกอร์หรือโดยการปิดวาล์ว

ขั้นตอนที่ 5 กำจัดพลังงาน

การกำจัดพลังงาน หมายถึง การตัดการเชื่อมต่อ ยับยั้ง หรือคลายออก เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย วิธีนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์หรือแหล่งพลังงาน

ขั้นตอนที่ 6 การล็อค/แท็กเอาท์

3.อุปกรณ์จะถูกล็อคโดยใช้อุปกรณ์แยกพลังงานและแขวนป้ายมีชื่อของบุคคลที่ทำการล็อค

ในขั้นตอนนี้ อุปกรณ์จะถูกล็อคโดยใช้อุปกรณ์แยกพลังงานและแขวนป้ายมีชื่อของบุคคลที่ทำการล็อคและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบการตัดแยกพลังงาน

ในขั้นตอนสุดท้าย ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนถูกดำเนินการตามที่กำหนดไว้ หากอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ แสดงว่าการตัดแยกพลังงานเสร็จสมบูรณ์

หากพนักงานไม่สามารถถอดกุญแจล็อคออกได้หรือลืมถอด ผู้ควบคุมความปลอดภัย หรือหัวหน้าของผู้ที่ทำการล็อคสามารถถอดล็อคออกได้ โดยมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

สรุป

4.การใช้ขั้นตอน LOTO เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปล่อยพลังงานอันตร

การใช้ขั้นตอน LOTO เป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปล่อยพลังงานอันตรายในสถานที่ทำงาน ขั้นตอน LOTO ช่วยลดความเสี่ยงและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่ทำงานและอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในงานบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ

เรื่องที่เกี่ยงข้อง

CONCEPTOCOMUNICACION

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ที่ครอบคลุมทุกระดับความรู้

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Conceptocomunication