Home » AIS ร่วมมือกับ TCS เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี IOT สู่โซลูชันส์พลังงานที่ยอดเยี่ยม

AIS ร่วมมือกับ TCS เพื่อเชื่อมต่อเทคโนโลยี IOT สู่โซลูชันส์พลังงานที่ยอดเยี่ยม

by April Craig
42 views
1.เชื่อมต่อเทคโนโลยี

AIS จับมือกับ ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) เพื่อพัฒนาโซลูชัน IoT บน 5G เพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานและภาคอุตสาหกรรม ในการยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของธุรกิจกลางและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

ในที่นี้ AIS ได้ร่วมมือกับ ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) เพื่อพัฒนาโซลูชัน IoT ที่ใช้งานบนพื้นฐานของเครือข่าย 5G เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ภายใต้ความร่วมมือนี้ AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมืออาชีพในประเทศไทย และ TCS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านไอทีที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จะร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่โซลูชันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โซลูชัน digital twin โซลูชันเพื่อการจัดการพลังงาน โซลูชันสำหรับเสริมความปลอดภัยของพนักงาน และโซลูชันสำหรับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เป้าหมายของ AIS ต่อการนำศักยภาพ 5G เข้าเชื่อมต่อ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งในแง่ของการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมต่อการทำงานในภาคส่วนต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ และที่สำคัญในส่วนของการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อใช้ความสามารถร่วมกันในการพัฒนาและส่งต่อบริการดิจิทัล หรือโซลูชั่นส์ที่สอดคล้องกับความต้องการในโรงงานรวมทั้งสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

นับว่าเป็นอีกครั้งสำคัญที่เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและ System integrator ร่วมกันสร้างโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยี IoT เพื่อหนุนกระบวนการทำงานภาคการผลิตภายในโรงงานให้มีศักยภาพตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ที่มุ่งเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพในมิติต่างๆ ของการทำงานที่ครอบคลุมจนสร้างขีดความสามารถที่แข็งแกร่งยกระดับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

2.เชื่อมต่อเทคโนโลยี

สำหรับความร่วมมือของ AIS และ TCS ในครั้งนี้เป็นการนำเอาสองจุดแข็งของแต่ละองค์กรมาหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดการบริการที่ตรงกับความต้องการของโรงงานต่างๆ ในประเทศไทย โดยจะใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านความเป็นผู้นำเทคโนโลยี IoT ของ AIS และ ความเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาและการให้บริการไอทีองค์กรที่หลากหลายของ ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) เพื่อเสนอบริการโซลูชั่นส์ด้าน IoT ที่ช่วยตอบโจทย์ในการเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิต ทำให้ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมต้นทุนในการผลิตที่ครอบคลุมในทุกมิติ

กลุ่ม Smart Manufacturing

กลุ่มนี้เน้นการใช้โซลูชันส์อัจฉริยะเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์และเครื่องจักรผ่าน IoT เข้ากับดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น condition based maintenance predictive maintenance remote monitoring remote diagnostics และ digital twin เพื่อให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น

กลุ่ม Energy Management

 โซลูชันสำหรับการจัดการพลังงานในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน โดยรวมถึงการทำให้สายการผลิตเป็นอย่างดี

3.เชื่อมต่อเทคโนโลยี

กลุ่ม Connected Workforce

โซลูชันสำหรับสนับสนุนการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น AR/VR เพื่อควบคุมการทำงาน การเทรนพนักงาน การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน และการควบคุมความปลอดภัยของพนักงาน

กลุ่ม Logistic Optimizer

โซลูชันสำหรับการบริหารจัดการการขนส่ง การจัดการด้านคลังสินค้าให้มีความชาญฉลาดตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบต่างๆ ภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิจายา ปันตยา ผู้จัดการสาขา ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) ประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้เราเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยทำให้ศักยภาพการทำงานของภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุน หรือแม้แต่การสร้าง Productivity ให้กับการทำงาน ซึ่งการได้ร่วมงานกับ AIS ในครั้งนี้ จะเป็นการทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นรูปธรรมและเกิดการใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://thewindustry.com/business/detail/b444v2x2

เรื่องที่เกี่ยงข้อง

CONCEPTOCOMUNICACION

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ที่ครอบคลุมทุกระดับความรู้

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Conceptocomunication