Home » รู้จัก Voice Activity Detection สิ่งสำคัญต่อการสื่อสารในห้องประชุม

รู้จัก Voice Activity Detection สิ่งสำคัญต่อการสื่อสารในห้องประชุม

by April Craig
20 views
รู้จักกับระบบ-Voice-Activity

Voice Activity Detection (VAD) เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นในระบบการสื่อสารและประมวลผลเสียง มีจุดประสงค์เพื่อระบุว่าเสียงใดคือคำพูดของมนุษย์ เสียงใดไม่ใช่ ในวันนี้เราจะไปรู้จักกับ Voice Activity Detection (VAD) ว่ามันคืออะไรกันแบบละเอียด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Voice Activity Detection

VAD ทำงานโดยการวิเคราะห์สัญญาณเสียงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นคำพูดและส่วนที่ไม่ใช่คำพูด โดยทั่วไปจะทำโดยการวัดระดับพลังงาน ปริมาณความถี่ และแพทเทิร์นในเสียง

ปัจจัยหลักที่สำคัญใน Voice Activity Detection

 • เกณฑ์พลังงาน: ระบบ VAD ใช้เกณฑ์พลังงาน (Energy Thresholds) เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณที่ได้รับนั้นเป็นเสียงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สัญญาณที่มีค่าสูงกว่า -40 dB อาจถูกจัดประเภทเป็นคำพูด
 • Zero Crossing Rate (ZCR): วัดอัตราที่สัญญาณเปลี่ยนจากบวกเป็นลบและลบเป็นบวก ซึ่งบ่งบอกถึงความถี่และการแสดงเสียงพูด
 • คุณสมบัติทางสเปกตรัม: เช่น Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) ใช้เพื่อบันทึกลักษณะเฉพาะของคำพูดของมนุษย์ ทำให้ระบบเรียนรู้แพทเทิร์นและสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ-

อัลกอริทึมของ VAD

 1. การวิเคราะห์ Time-Domain

 • อัลกอริธึม VAD แบบธรรมดาทำการวิเคราะห์ Time-Domain โดยจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของสัญญาณ
 • Short-Time Energy (STE): คำนวณพลังงานของส่วนสั้นๆ ของสัญญาณเพื่อตรวจจับแพทเทิร์นของเสียงและคาดการณ์ว่าใช่เสียงพูดหรือไม่
 1. การวิเคราะห์โดเมนความถี่

 • ระบบ VAD ขั้นสูงจะวิเคราะห์เนื้อหาความถี่ของสัญญาณ
 • การวิเคราะห์สเปกตรัม: เป็นการแปลงสัญญาณโดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่โดยใช้ Fast Fourier Transform (FFT) และระบุองค์ประกอบของเสียงพูด
 1. Machine Learning ใน VAD

 • ระบบ VAD สมัยใหม่ใช้เทคนิค Machine Learning โดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อฝึกโมเดลเพื่อการตรวจจับคำพูดที่แม่นยำ
 • Neural Networks: โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก เช่น Convolutional Neural Networks (CNN) เป็นหนึ่งในโมเดลที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับงาน VAD ที่ซับซ้อน ซึ่งให้ความแม่นยำสูงกว่าในสภาพแวดล้อมทางเสียงที่วุ่นวายหรือมีคลื่นความถี่หลากหลาย

การใช้งาน Voice Activity Detection

 1. ระบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์

VAD มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อการใช้แบนด์วิธที่มีประสิทธิภาพ เฉพาะส่วนของเสียงพูดเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังปลายทาง ช่วยลดภาระทางข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในระบบ VoIP VAD ทั่วไปอาจมีความล่าช้าในการประมวลผล 10-20 มิลลิวินาที

 1. ระบบควบคุมด้วยเสียง

ในระบบหลาย ๆ อย่าง เช่น ลำโพงอัจฉริยะ VAD จะทำให้อุปกรณ์ ‘triggered’ และเริ่มทำงาน เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งเสียงVAD ในระบบเหล่านี้จะต้องแยกแยะคำพูดจากเสียงรบกวนในพื้นหลัง ซึ่งมักจะต้องใช้ Signal-to-Noise Ratio (SNR) อย่างน้อย 10 dB

 1. การบันทึกเสียงและการวิเคราะห์

ในระบบบันทึกเสียง VAD ใช้เพื่อกำจัดส่วนที่เงียบหรือไม่มีเสียงพูด เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์

ความท้าทายในการใช้งาน VAD และวิธีการแก้ไข 

 1. เสียงพื้นหลังและเสียงรบกวน

ระบบ VAD อาจประสบปัญหาการวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

การแก้ไข: อัลกอริธึมขั้นสูงจะใช้เทคนิคการประมาณค่าและลดสัญญาณรบกวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

 1. ความแปรปรวนในการพูด

คำพูดของมนุษย์จะแตกต่างกันไปตามระดับเสียง และน้ำเสียง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับระบบ VAD

การแก้ไข: การใช้หลักการ Adaptive Thresholds ที่ปรับตามความแปรปรวนของคำพูดที่แตกต่างกันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับได้

 1. สภาพแวดล้อมที่มี SNR ต่ำ

ในสภาพแวดล้อมที่มี SNR ต่ำ การตรวจจับคำพูดจะกลายเป็นเรื่องยาก

การแก้ไข: การใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การตรวจจับระดับเสียงและฟีเจอร์วิเคราะห์สเปกตรัมขั้นสูง สามารถบรรเทาปัญหานี้ได้ ฟีเจอร์เหล่านี้คุณจะสามารถหาได้จากระบบ VAD ขั้นสูง

ข้อควรพิจารณาในการใช้งาน VAD

 1. พลังการประมวลผล การใช้พลังงาน และระดับความดีเลย์

อัลกอริธึม VAD จะต้องสมดุลระหว่างพลังการประมวลผลที่สมเหตุสมผลกับการใช้พลังงาน และระดับความดีเลย์ที่ไม่มากเกินไป สำหรับการใช้งานที่ความเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญ

 1. การปรับตัว

ระบบ VAD จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเสียงที่แตกต่างกัน โดยต้องสามารถปรับแต่งได้โดยผู้ใช้ หรืออาจจะต้องมีฟีเจอร์การปรับตัวอัตโนมัติ

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้

ในการใช้งาน ระบบ VAD จะต้องใช้งานง่ายและราบรื่น โดยต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้น้อยที่สุดเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดและความง่ายในการใช้งาน

เรื่องที่เกี่ยงข้อง

CONCEPTOCOMUNICACION

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ที่ครอบคลุมทุกระดับความรู้

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Conceptocomunication